Z dumą informujemy, że Zarząd Stowarzyszenia Sportowego „Aktywna Pszczyna”, wspólnie z założycielem zespołu biegowego Johnny Runners Team, podjął decyzję o połączeniu grup biegowych Johnnie Runners Team (JohnnieRunner.pl) oraz Aktywna Pszczyna Runners Team (SilesiaRunner.pl) w jedną całość....