Członkowie Stowarzyszenia

Nabór członków Stowarzyszenia 2021r.

Nabór członków Stowarzyszenia – 2021r.:

Zgodnie z ostatnim zebraniem członków Stowarzyszenia Sportowego “Aktywna Pszczyna” oraz uchwałą Zarządu informujemy o noworocznym rozpoczęciu zapisów nowych członków.

Zgodnie z uchwałą:

 1.  W celu przystąpienie do Stowarzyszenia Sportowego “Aktywna Pszczyna”, należy:
  • zapoznać się ze statutem Stowarzyszenia
  • wypełnić deklarację członkowską (link poniżej);
  • przesłać skan/zdjęcie wypełnionej i podpisanej deklaracji członkowskiej, wraz ze zdjęciem w formacie jpg, png, tiff lub bmp (niezbędne do wyrobienia karty członkowskiej) na adres dzialaj@aktywna-pszczyna.pl
  • wnieść opłatę członkowską w terminie do 31 stycznia 2021r. w wysokości 120,00 zł. 
 2.  Wszyscy obecni członkowie Stowarzyszenia nieposiadający karty członkowskiej, proszeni są o wypełnienie deklaracji członkowskiej  i przesłania wraz ze zdjęciem na adres dzialaj@aktywna-pszczyna.pl w terminie do 15 stycznia 2020r.
 3.  Wszystkie osoby, które wypełniły deklarację członkowską i przesłały jej skan lub zdjęcie wraz z fotografią do karty członkowskiej w terminie do 15 stycznia 2021, będą miały wyrabiane karty członkowskie w pierwszej kolejności. Kolejne karty członkowskie, będą przesyłane do produkcji 15 dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca lutego.
 4.  Karta członkowska jest imienna i upoważnia członka do wykorzystania wszelkich zniżek i benefitów partnerskich.
 5.  Zniżki oraz benefity wynikające z członkostwa, zostaną przekazane wszystkim członkom Stowarzyszenia, spełniającym ww. punkty.
 6.  Każdy członek na podstawie odrębnego wniosku (składanego w formie maila) ma prawo do ubiegania się o licencję zawodniczą PZLA, uprzednio spełniając wszelkie wymogi licencyjne (tj. badania lekarskie, wniesienie opłaty itp.) – informacje w tym zakresie pod nr. 664 330 337.

Przydatne linki:

Brak komentarzy

Sorry, the comment form is closed at this time.