Jak zostać naszym członkiem …

To bardzo proste! Wystarczy wypełnić poniższą deklarację i opłacić składkę członkowską !

Przed wypełnieniem deklaracji, prosimy o zapoznanie się ze statutem Stowarzyszenia Sportowego „Aktywna Pszczyna”. Pamiętaj, żeby dołączyć swoje zdjęcie do deklaracji, niezbędne do legitymacji członkowskiej, które wyrabiamy cyklicznie.

Składka członkowska .

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia Sportowego „Aktywna Pszczyna” zobowiązani są do opłacenia składki członkowskiej w wysokości 10 zł. miesięcznie. Składka zostaje opłacona do końca stycznia, z góry za cały bieżąc rok, w wysokości 120 zł.

W przypadku wstąpienie do Stowarzyszenia Sportowego w drugiej połowie roku, obowiązuje składka członkowska w wysokości 60 zł., bez względu na miesiąc wstąpienia. Składka obowiązuje do końca bieżącego roku.

Składkę członkowską należy wpłacać po wypełnieniu deklaracji, a następnie corocznie wpłacić na nasz numer konta: 

78 1950 0001 2006 0030 0830 0002

W tytule przelewu prosimy wpisać swoje imię i nazwisko oraz okres, którego składka dotyczy.

Po opłaceniu składki, w ciągu 3 dni roboczych, otrzymasz maila na adres podany w deklaracji, z danymi do logowania do Strefy Członków AP, Znajdziesz tam pełen pakiet zniżek partnerskich oraz inne benefity dostępne tylko i wyłącznie dla członków Stowarzyszenia.

 

W razie jakichś wątpliwości, prosimy o kontakt: dzialaj@aktywna-pszczyna.pl lub pod nr tel 664 330 337.

O tym, jakie warunki musisz spełnić by móc się ubiegać o wydanie licencji PZLA, przeczytasz TUTAJ.

Stowarzyszenie Sportowe „Aktywna Pszczyna” ul. Kukułek 52, 43-215 Studzienice, tel. 664-330-337.
Zarejestrowano w: Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS 0000672770, Regon 367407958, NIP: 638-182-41-31, dzialaj@aktywna-pszczyna.pl

IDEA BANK: 78 1950 0001 2006 0030 0830 0002     www.aktywnapszczyna.pl