Jak zostać naszym członkiem …

To bardzo proste! Wystarczy pobrać poniższą deklarację, wypełnić ją i przesłać skan lub zdjęcie na adres: dzialaj@aktywna-pszczyna.pl lub po prostu przynieść na najbliższe zajęcia.

Przed wypełnieniem deklaracji prosimy również o zapoznanie się ze statutem Stowarzyszenia Sportowego „Aktywna Pszczyna”.

Składka członkowska .

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia Sportowego „Aktywna Pszczyna” zobowiązani są do płacenia składki członkowskiej w wysokości 10 zł. miesięcznie. Składka zostaje opłacona za minimum 6 miesięcy z góry (60zł.) lub za cały rok (120 zł.).

W 2017r. składkę opłacamy z góry do końca roku, w wysokości 60 zł.

Składkę członkowską należy wpłacać na nasz numer konta: 

78 1950 0001 2006 0030 0830 0002

a w  tytule przelewu prosimy wpisać swoje imię i nazwisko oraz okres, którego składka dotyczy.

Już niebawem, dla wszystkich członków przewidujemy zniżki na zakupy odzieży sportowej, bezpłatne udziały w szkoleniach oraz inne benefity, nad którymi ciągle pracujemy.

W razie jakichś wątpliwości, prosimy o kontakt.

Stowarzyszenie Sportowe „Aktywna Pszczyna” ul. Kukułek 52, 43-215 Studzienice, tel. 664-330-337.
Zarejestrowano w: Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS 0000672770, Regon 367407958, NIP: 638-182-41-31, dzialaj@aktywna-pszczyna.pl

IDEA BANK: 78 1950 0001 2006 0030 0830 0002     www.aktywnapszczyna.pl